Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 20
MSPL 458

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 20

Tytuł kodeksu

Termini et vocabula iuris canonici

Data powstania:

15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

426 ff

Wymiary

33.0 x 23.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Chodyński, Librowski (1949), 80, No. 20

Pobierz opis:

PDF XML