Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 332
MSPL 457

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 332

Tytuł kodeksu

Breviarium Wladislaviense

Data powstania:

15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

319 ff

Wymiary

24.0 x 16.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML