Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 303
MSPL 443

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 303

Tytuł kodeksu

Varia

Data powstania:

15th/16th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

242 ff

Wymiary

22.0 x 16.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Chodyński, Librowski (1949), 107, No. 125

Pobierz opis:

PDF XML