Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 3608 IV
MSPL 1789

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 3608 IV

Tytuł kodeksu

Antiphonarium

Data powstania:

15th/16th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment and paper

Objętość

154 pp + IV ff

Wymiary

33.0 x 25.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Kopia cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/publication/22394/
Bibliografia
Labudda (2014), 259, passim
Clavis 1 (2019), no. 964/6
Kubieniec (2021), 5

Pobierz opis:

PDF XML