Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich, Ms 3410 III
MSPL 1757

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich

Sygnatura

Ms 3410 III

Tytuł kodeksu

Poenitentiale

Data powstania:

15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

63 ff

Wymiary

29.5 x 21.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML