Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 3410 III
MSPL 1757

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 3410 III

Tytuł kodeksu

Poenitentiale

Data powstania:

15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

63 ff

Wymiary

29.5 x 21.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML