Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 53
MSPL 429

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 53

Tytuł kodeksu

Acta synodi oecumenicae Constantinensis

Data powstania:

15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

465 ff

Wymiary

29.0 x 21.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Chodyński, Librowski (1949), 89, No. 53

Pobierz opis:

PDF XML