Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 59
MSPL 434

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 59

Tytuł kodeksu

Varia

Data powstania:

15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

198 ff

Wymiary

30.0 x 22.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Chodyński, Librowski (1949), 91-92, No. 59

Pobierz opis:

PDF XML