Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich, Ms 2853 III
MSPL 1697

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2853 III

Tytuł kodeksu

Plutarchos

Data powstania:

15th/16th c.

Język

Greek (-1453)

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

174 pp

Wymiary

27.0 x 19.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537256/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/11964
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 26

Pobierz opis:

PDF XML