Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 2853 III
MSPL 1697

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2853 III

Tytuł kodeksu

Plutarchus

Data powstania:

15th/16th c.

Język

Greek (-1453)

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

174 pp

Wymiary

27.0 x 19.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537256/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/11964
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 26

Pobierz opis:

PDF XML