Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 2851
MSPL 1695

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2851

Tytuł kodeksu

Chronique du monde

Data powstania:

ca. 1475

Język

French

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

scroll

Materiał

parchment

Wymiary

64.0 x 45.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537203/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/12060
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 26

Pobierz opis:

PDF XML