Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 2832 V
MSPL 1694

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2832 V

Tytuł kodeksu

Antiphonarium feriale Ordinis Aeremitarum Sancti Augustini. Pars II

Data powstania:

1525

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

546 pp

Wymiary

55.0 x 40.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537238/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/11961 ,
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 25

Pobierz opis:

PDF XML