Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 2831 V
MSPL 1693

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2831 V

Tytuł kodeksu

Antiphonarium feriale Ordinis Aeremitarum Sancti Augustini. Pars III

Data powstania:

1528

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

240 pp

Wymiary

55.0 x 41.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537237/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/11960
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 24-25

Pobierz opis:

PDF XML