Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 2830 V
MSPL 1692

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2830 V

Tytuł kodeksu

Antiphonarium festivum Ordinis Aeremitarum Sancti Augustini. Pars I

Data powstania:

1524

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

478 pp

Wymiary

54.0 x 38.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537236/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/11959
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 24

Pobierz opis:

PDF XML