Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 2823 V
MSPL 1687

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2823 V

Tytuł kodeksu

Chorale (collectanea)

Data powstania:

14th/15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

106 pp + III ff

Wymiary

53.5 x 38.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Kopia cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/19422/ , Polona: https://polona.pl/item/74722412/0/
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 22-23

Pobierz opis:

PDF XML