Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 2773 IV
MSPL 1683

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2773 IV

Tytuł kodeksu

Radulphus de Praellis; Iacobus de Cessolis

Data powstania:

14th c. (second half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

156 pp

Wymiary

31.0 x 22.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537251/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/11911
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 21-22

Pobierz opis:

PDF XML