Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich, Ms 2691 III
MSPL 1680

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2691 III

Tytuł kodeksu

Missale

Data powstania:

ca. 1514

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

152 pp + I f

Wymiary

25.5 x 18.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537249/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/11905

Pobierz opis:

PDF XML