Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 2691 III
MSPL 1680

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2691 III

Tytuł kodeksu

Missale

Data powstania:

ca. 1514

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

152 pp + I f

Wymiary

25.5 x 18.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537249/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/12094/
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 21

Pobierz opis:

PDF XML