Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 2617 I
MSPL 1679

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2617 I

Tytuł kodeksu

Livre d'heures

Inne tytuły

Horae

Data powstania:

16th c. (first half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

132 pp + VI ff

Wymiary

17.0 x 12.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537196/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/12093/

Pobierz opis:

PDF XML