Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 35
MSPL 420

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 35

Tytuł kodeksu

Repertorium iuris

Data powstania:

1477

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

469 ff

Wymiary

32.0 x 23.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Chodyński, Librowski (1949), 84, No. 35
Tomaszewski (2018), 558

Pobierz opis:

PDF XML