Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 45
MSPL 424

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 45

Tytuł kodeksu

Collecta super Libro Sexto Decretalium

Data powstania:

15th c. (second half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

288 ff

Wymiary

29.0 x 21.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Chodyński, Librowski (1949), 87, No. 45

Pobierz opis:

PDF XML