Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 2416 I
MSPL 1667

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2416 I

Tytuł kodeksu

Livre d'heures

Inne tytuły

Horae

Data powstania:

15th c. (second half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

284 pp + IV ff

Wymiary

15.5 x 10.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/4253724/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/11899
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 17-18

Pobierz opis:

PDF XML