Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich, Ms 2390 I
MSPL 1659

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2390 I

Tytuł kodeksu

Horae

Data powstania:

15th c. (second half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

538 pp + II ff

Wymiary

9.0 x 6.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537240/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/11896
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 16

Pobierz opis:

PDF XML