Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich, Ms 2389 I
MSPL 1658

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich

Sygnatura

Ms 2389 I

Tytuł kodeksu

Horae

Data powstania:

14th/15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

374 pp + II ff

Wymiary

6.5 x 4.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537239/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/11895

Pobierz opis:

PDF XML