Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich, Ms 1710 II
MSPL 1624

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich

Sygnatura

Ms 1710 II

Tytuł kodeksu

Adamus de Wolborz

Data powstania:

1521

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

76 pp + I f

Wymiary

20.5 x 15.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML