Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich, Ms 1498 II
MSPL 1612

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich

Sygnatura

Ms 1498 II

Tytuł kodeksu

Antidotarium

Data powstania:

12th/13th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

202 pp

Wymiary

23.0 x 14.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML