Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 1318 II
MSPL 1601

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 1318 II

Tytuł kodeksu

Magister Vincentius dictus Kadłubek, Chronica Polonorum cum commento Ioannis de Dąbrówka

Data powstania:

1450, 1459

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

718 pp + V ff

Wymiary

21.5 x 15.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/22771/
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Kraków, Czart. 2 (1908-1913) , 169
Bibliografia
Zwiercan (1969), 75-77
Clavis 1 (2019), no. 942

Pobierz opis:

PDF XML