Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 1318 II
MSPL 1601

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 1318 II

Tytuł kodeksu

Magister Vincentius dictus Kadłubek, Chronica Polonorum cum commento Ioannis de Dąbrówka

Data powstania:

1450, 1459

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

718 pp + V ff

Wymiary

21.5 x 15.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/publication/22771/
Bibliografia
Zwiercan (1969), 75-77
Clavis 1 (2019), no. 942

Pobierz opis:

PDF XML