Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 1316 II
MSPL 1599

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 1316 II

Tytuł kodeksu

Magister Vincentius dictus Kadłubek, Chronica Polonorum cum commento Ioannis de Dąbrówka

Data powstania:

1467

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

560 pp + VI ff

Wymiary

21.0 x 15.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/publication/22730/
Bibliografia
Zwiercan (1969), 40-42

Pobierz opis:

PDF XML