Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 1313 IV
MSPL 1597

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 1313 IV

Tytuł kodeksu

Magister Vincentius dictus Kadłubek, Chronica Polonorum cum commento Ioannis de Dąbrówka

Data powstania:

1481

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

514 pp + X ff

Wymiary

30.5 x 21.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Zwiercan (1969), 69-72
Clavis 1 (2019), no. 846, 860

Pobierz opis:

PDF XML