Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 1306 IV
MSPL 1595

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 1306 IV

Tytuł kodeksu

Ioannes Dlugossius, Annales Poloniae usque ad annum 1406

Data powstania:

1459-1463

Język

Latin, Polish

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

1078 pp + VII ff

Wymiary

31.0 x 21.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/40333006/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/20985/
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Kraków, Czart. 2 (1908-1913) , 163
Bibliografia
Semkowicz-Zarembina (1952), passim
Semkowicz-Zarembina (1960), passim
Semkowicz-Zarembina (1980), passim
Dymmel (1997), passim
Kowalczykówna (1999b), passim
Indeksy do opisu źródeł (2011), 11
Clavis 1 (2019), no. 278/1

Pobierz opis:

PDF XML