Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 1306 IV
MSPL 1595

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 1306 IV

Tytuł kodeksu

Ioannes Dlugossius, Annales Poloniae usque ad annum 1406

Data powstania:

1459-1463

Język

Latin, Polish

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

1078 pp + VII ff

Wymiary

31.0 x 21.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/40333006/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/20701
Bibliografia
Semkowicz-Zarembina (1952), passim
Semkowicz-Zarembina (1960), passim
Semkowicz-Zarembina (1980), passim
Dymmel (1997), passim
Kowalczykówna (1999b), passim
Indeksy do opisu źródeł (2011), 11
Clavis 1 (2019), no. 278/1

Pobierz opis:

PDF XML