Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 122
MSPL 410

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 122

Tytuł kodeksu

Sermones de tempore

Data powstania:

16th c. (beginning)

Język

Latin, Polish

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

281 ff

Wymiary

15.0 x 11.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Chodyński, Librowski (1949), 111, No. 163
Indeksy do opisu źródeł (2011), 18 (Kraśnik, Kanonicy Regularni, B 18), 48

Pobierz opis:

PDF XML