Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 12
MSPL 407

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 12

Tytuł kodeksu

Breviarium

Data powstania:

14th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

372 ff

Wymiary

37.0 x 24.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Chodyński, Librowski (1949), 78, No. 12
Różański (1981), 112-114
Clavis 1 (2019), no. 10, 214

Pobierz opis:

PDF XML