Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 137
MSPL 414

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 137

Tytuł kodeksu

Varia

Data powstania:

1501

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

239 ff

Wymiary

16.0 x 10.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Chodyński, Librowski (1949), 113, No. 172
MPH 5 (1888), 885-889
Clavis 1 (2019), no. 178, 759

Pobierz opis:

PDF XML