Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 51
MSPL 402

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 51

Tytuł kodeksu

Postilla

Data powstania:

15th c. (beginning)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Objętość

103 ff

Wymiary

29.5 x 22.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Chodyński, Librowski (1949), 89, No. 51

Pobierz opis:

PDF XML