Skip to main content

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Ms 143
MSPL 858

Repozytorium

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Sygnatura

Ms 143

Tytuł kodeksu

Missale

Inne tytuły

Mszał wrocławski z kalendarzem

Data powstania:

15th c. (second half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

285 ff

Wymiary

35.5 x 24.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Fotokopia
Warszawa, Biblioteka Narodowa: mf 19137
Katalogi i szczegółowe opisy
ABMK files , Rył (1982) , 91-92
Bibliografia
Trzciński (1908), 246-247
Abraham (1925), 423
Bochyński (1983), 199, 201
Clavis 1 (2019), no. 226, 574
Labuda, Secomska (2004b), 332

Pobierz opis:

PDF XML