Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich, Ms 1217 II
MSPL 1585

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich

Sygnatura

Ms 1217 II

Tytuł kodeksu

Horae

Data powstania:

16th c. (first half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment and paper

Objętość

230 pp + III ff

Wymiary

21.5 x 15.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/68534352/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/21578
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 6

Pobierz opis:

PDF XML