Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich, Ms 1216 II
MSPL 1584

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Czartoryskich

Sygnatura

Ms 1216 II

Tytuł kodeksu

Horae

Data powstania:

15th c. (second quarter)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

334 pp + II ff

Wymiary

21.0 x 15.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537170/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/11885

Pobierz opis:

PDF XML