Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Ms 1216 II
MSPL 1584

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Biblioteka Książąt Czartoryskich

Sygnatura

Ms 1216 II

Tytuł kodeksu

Horae

Data powstania:

15th c. (second quarter)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

334 pp + II ff

Wymiary

21.0 x 15.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/42537170/0/ , Biblioteka Cyfrowa MN w Krakowie: https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publication/edition/11885
Bibliografia
Płonka-Bałus (2016), 5-6
Inne bazy danych
CoKL: http://www.cokldb.org/cgi-bin/manuscript.pl?id=693

Pobierz opis:

PDF XML