Skip to main content

Kraków, Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów, XV.695 adl.
MSPL 342

Repozytorium

Kraków, Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów

Sygnatura

XV.695 adl.

Tytuł kodeksu

Thomas de Cobham, Summa de poenitentia et officiis ecclesiasticis

Data powstania:

1477

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

91 ff

Wymiary

30.0 x 22.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML