Skip to main content

Kraków, Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów, XV.164-167 adl.
MSPL 341

Repozytorium

Kraków, Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów

Sygnatura

XV.164-167 adl.

Tytuł kodeksu

Poenitentiale

Data powstania:

15th c. (second half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

113 ff

Wymiary

15.0 x 10.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML