Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 14
MSPL 240

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 14

Tytuł kodeksu

Missale

Data powstania:

15th c. (end)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

129 ff

Wymiary

46.0 x 32.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Bibliografia
Chodyński, Librowski (1949), 78, No. 14
Różański (1981), 83-86
Ciesielska (2015), passim

Pobierz opis:

PDF XML