Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 4
MSPL 238

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 4

Tytuł kodeksu

Antiphonarium

Data powstania:

15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

324 ff

Wymiary

57.0 x 38.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Bibliografia
Klimek (2003), 326, 327, 329, 330
Chodyński, Librowski (1949), 75, No. 4
Różański (1981), 122-124
Grajewski (2004a), passim

Pobierz opis:

PDF XML