Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 4
MSPL 238

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 4

Tytuł kodeksu

Antiphonale

Data powstania:

15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

324 ff

Wymiary

57.0 x 38.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Bibliografia
Klimek (2003) , 326, 327, 329, 330

Pobierz opis:

PDF XML