Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 3
MSPL 226

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 3

Tytuł kodeksu

Graduale

Data powstania:

16th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

163 ff

Wymiary

57.0 x 37.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Bibliografia
Pikulik (2001), passim
Chodyński, Librowski (1949), 75, No. 3
Różański (1981), 102-106
Izbicki (2006), 7, passim
Tomaszewski (2018), 570

Pobierz opis:

PDF XML