Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 2
MSPL 227

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 2

Tytuł kodeksu

Graduale, pars II de tempore

Inne tytuły

Graduale Matthiae Drzewicki

Data powstania:

ca. 1531

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

388 ff

Wymiary

54.0 x 35.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Bibliografia
Pikulik (2001), passim
Chodyński, Librowski (1949), 75, No. 2
Różański (1981), 99-102
Izbicki (2006), 7, passim

Pobierz opis:

PDF XML