Skip to main content

Lublin, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rkp. 2628
MSPL 190

Repozytorium

Lublin, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Sygnatura

Rkp. 2628

Tytuł kodeksu

Officia varia

Data powstania:

15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

70 ff

Wymiary

10.5 x 8.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa KUL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/38396/

Pobierz opis:

PDF XML