Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ms 693/I
MSPL 151

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Sygnatura

Ms 693/I

Tytuł kodeksu

Petrus Riga, Aurora

Data powstania:

1455

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

242 ff

Wymiary

21.0 x 17.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
DBC: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/7309
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Ossolineum 3 (1898) , 142-143, Pludra-Żuk (2021a) , 128-129, Cat. Wrocław, BOss. Inw. (1948) , 8 (only call no.)

Pobierz opis:

PDF XML