Skip to main content

Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Ms 221 (229)
MSPL 133

Repozytorium

Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Sygnatura

Ms 221 (229)

Tytuł kodeksu

Aeneas Silvius Piccolomini, Epistulae. Magister Vincentius dictus Kadłubek, Chronica Polonorum cum Ioannis de Dąbrowka Commentario. Alanus ab Insulis, Liber parabolarum

Data powstania:

15th c. (1471, 1473)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

293 ff + I f

Wymiary

21.5 x 15.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Katalogi i szczegółowe opisy
Polkowski (1884a) , 157-158
Bibliografia
Domański (2011), 101
Zwiercan (1969), 42-45
MPH 2 (1872), 210-211

Pobierz opis:

PDF XML