Skip to main content

Lublin, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Ms V 613
MSPL 86

Repozytorium

Lublin, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Sygnatura

Ms V 613

Tytuł kodeksu

Summa titulorum sive sceda Balduini

Data powstania:

15th c. (second half)

Język

Latin

Zawartość

Numery-1

1

Powiązany dokument

Vol. 1 see: Gdańsk, PAN, Biblioteka Gdańska, sygn. Ms 1873

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

208 ff

Wymiary

42.5 x 29.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Część

1

Ostatni właściciel

Gdańsk, Danziger Stadtbibliothek; Sygnatura: Ms 1874 (-1945)
Kopia cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa UMCS: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/541/
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Gdańsk, BG PAN 3 (1909) , 66-67

Pobierz opis:

PDF XML