Skip to main content

Kielce, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, Ms s.n.
MSPL 83

Repozytorium

Kielce, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Sygnatura

Ms s.n.

Tytuł kodeksu

Antiphonarium Kielcense

Inne tytuły

Antyfonarz kielecki

Data powstania:

1372

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

287 ff

Wymiary

39.0 x 27.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Kopia drukowana
Bracha (2020)
Bibliografia
Kubieniec (2003), 19
Klimek (2003), 326, 329, 330
Morawski (1992), 6, 9-18, 25, 28, 29
Bracha (2020)
Kubieniec (1999), 7-8
Kubieniec (2017a), 12‒21
Kwaśniewski (2013), 72, 86
Miazga (1977)
Piwoński (1977), 218, 224-225
Piwoński (1981), 271, 276
CAO-ECE VIII/A (2018), 38, passim, (quoted as: ms. 1)
Labuda, Secomska (2004b), 343, (quoted as: Skarbiec katedry w Kielcach, sygn. 1)
Dziedzic, Bracha (2019), 32-33, (quoted as: Ms. 1)
Inne bazy danych
Cantus Planus in Polonia: http://cantus.ispan.pl/source/4557 , Cantus: https://cantus.uwaterloo.ca/source/123736

Pobierz opis:

PDF XML