Skip to main content

Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Ms R XV 39
MSPL 69

Repozytorium

Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

Sygnatura

Ms R XV 39

Tytuł kodeksu

Passionale Bohemicum

Data powstania:

1482

Język

Czech

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

300 ff + I

Wymiary

32.0 x 21.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Armarium: https://bc.dominikanie.pl/dlibra/publication/398/

Pobierz opis:

PDF XML