Skip to main content

Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Ms R XV 35
MSPL 65

Repozytorium

Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

Sygnatura

Ms R XV 35

Tytuł kodeksu

Legendae sanctorum

Data powstania:

15th c. (middle)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

241 ff + XII ff

Wymiary

31.5 x 21.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Armarium: https://bc.dominikanie.pl/dlibra/publication/397/
Bibliografia
Włodek (1970), 185
Clavis 1 (2019), no. 6
Kuska (2014), 198

Pobierz opis:

PDF XML