Skip to main content

Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Ms R XV 34
MSPL 64

Repozytorium

Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

Sygnatura

Ms R XV 34

Tytuł kodeksu

Meditationes de passione Iesu Christi

Data powstania:

1480

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

480 pp

Wymiary

31.0 x 21.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Armarium: https://bc.dominikanie.pl/dlibra/publication/396/
Bibliografia
Włodek (1970), 184-185
Kuska (2014), 198

Pobierz opis:

PDF XML