Skip to main content

Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Ms K XIII 21
MSPL 51

Repozytorium

Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

Sygnatura

Ms K XIII 21

Tytuł kodeksu

Liber Constitutionum Ordinis Praedicatorum

Data powstania:

1273-1274

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

19 ff + VI ff

Wymiary

25.0 x 18.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Armarium: https://bc.dominikanie.pl/dlibra/publication/897/
Bibliografia
Gałuszka (2015a), passim

Pobierz opis:

PDF XML