Skip to main content

Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Ms K XV 10
MSPL 40

Repozytorium

Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

Sygnatura

Ms K XV 10

Tytuł kodeksu

Processionale Ordinis Fratrum Praedicatorum

Data powstania:

15th/16th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

43 ff

Wymiary

21.5 x 14.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Kopia cyfrowa
Armarium: https://bc.dominikanie.pl/dlibra/publication/387/
Bibliografia
Piwoński (1977), 222-223

Pobierz opis:

PDF XML